P.č.Názov aktivity Realizácia aktivity od Realizácia aktivity do
1Riadenie projektu 09/2019 08/2021
2Zabezpečenie povinnej publicity projektu 09/2019 08/2021
3Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja a vysokými školami 09/2019 08/2021
4Realizácia aplikovaného výskumu/ vývoja na základe definície požiadaviek s dorazom na zapojenie stredísk  výskumu/vývoja a vysokých škôl (vlastný výskum, kolektívny a predkonkurenčný vývoj)12/2019 08/2021
5Realizácia znalostného transferu 08/2020 08/2021
6Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dorazom na súčinnosť  medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami 10/2019 12/2019
7Stretnutie pracovného/expertného  tímu 12/2019 04/2021
8Vytvorenie/ zdieľanie spoločných metodík a hodnotenia 02/2020 08/2021

Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:
Hlavný cezhraničný partner – Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od Realizácia aktivity do
1Riadenie projektu 09/2019 08/2021
2Zabezpečenie povinnej publicity projektu 09/2019 08/2021