Vedúci partner

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Telefón: 033 5565 111
E-mail: info(zav.)ucm.sk
https://www.ucm.sk/sk/


Realizácia projektu VP

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany
Rázusova 14, 921 01 Piešťany

Telefón: 033 5565 713
E-mail: ifblr@ucm.sk
https://ifblr.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/


Hlavný cezhraničný partner:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8,
771 47 Olomouc,
Česká republika

Telefón: (+420) 585 631 111
https://www.upol.cz


Realizácia projektu

Fakulta tělesné kultury
Třída Míru 117
Olomouc 771 11
Česká republika

Telefon: +420 585 636 080 | +420 585 636 090
E-mail: dekanat.ftk@upol.cz
www.ftk.upol.cz


KONTAKTY WEB STRÁNKY

https://www.sk-cz.eu/sk/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/
https://ifblr.ucm.sk/
https://ftk.upol.cz