Univerzita sv. Cyrila a Metoda pripravila projekt, ktorý zamerala na prevenciu bolesti chrbta.
V rámci neho odborníci testovali pracovníkov v rehabilitačnom centre Adeli.

Prezentačné video

Spolupráce FTK UP s aplikační sférou přinese inovativní přístupy v oblasti prevence bolesti zad.

Odkaz na článok v Žurnále UP

Funkčná diagnostika v prevencii a rehabilitácii bolesti chrbta.

Článok

Priebežné testovanie rovnováhových a silových schopností zdravotníckych pracovníkov.

Článok