Publikácia 1:

Ďurinová E, Šimonová M, Koišová J: Princípy a význam stability trupu v prevencii bolesti chrbta. Slovak Journal of Health Sciences. – Roč. 11, č. 1 (2020), s. 158-171.

PRINCÍPY A VÝZNAM STABILITY TRUPU V PREVENCII BOLESTI CHRBTA

 

Publikácia 2:

Zapletalová L, Koišová J, Ďurinová E, Šimonová M, Zemková E: Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta zdravotníckeho personálu [Core stability in the prevention of back pain of healthcare staff]. Slovak Journal of Health Sciences. – Roč. 11, č. 1 (2020), s. 172-176

STABILITA TRUPU V PREVENCII BOLESTI CHRBTA ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU

 

Publikácia 3:

Horníková H. Tréning hlbokého stabilizačného systému ako prevencia a redukcia bolesti chrbta [Core stabilization training as a prevention and reducing of low back pain]. Šport a rekreácia 2020 : zborník vedeckých prác. – : 1. vyd. ISBN 978-80-558-1541-1. – Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2020. – S. 96-100

https://www.researchgate.net/profile/Jaroslav-Brodani/publication/342735650_Sport_a_rekreacia_2020/links/5f04380e299bf1881607e227/Sport-a-rekreacia-2020.pdf

 

Publikácia 4:

Zemková E, Kováčiková Z, Zapletalová L. Is There a Relationship Between Workload and Occurrence of Back Pain and Back Injuries in Athletes? Frontiers in Physiology 2020;11:894. doi: 10.3389/fphys.2020.0089 (Q1, IF 3.367)

Is There a Relationship Between Workload and Occurrence of Back Pain and Back Injuries in Athletes?

 

Publikácia 5:

Zemková E: Assessing core stability and strength related to sport performance. Abstract Book of World Webinar on Sports Science + Sports Medicine 2020, 26th – 27th July 2020. International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games, 2020, 30-31

World Webinar on Sports Science + Sports Medicine

 

Publikácia 6:

Zemková E, Ďurinová E, Horníková H, Koišová J, Šimonová M, Zapletalová L Assessment of postural and core stability in healthcare workers with a non-specific back pain. Kineziologická conference. Olomouc: Rotunda na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, 7.10.2020

V tlači

 

Publikácia 7:

Zemková, E., Jeleň, M.: Absolute vs. relative values of power in assessing standing trunk rotation performance under various loading conditions. Book of Abstracts of the 25th Annual Congress of the  European College of Sport Science, 2020, 120

 

Publikácia 8:

PhDr. Michaela Šimonová, PhDr. Eva Ďurinová, Mgr. Janka Koišová, PhD., Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.: Vhodné fyzioterapeutické metódy a postupy zamerané na zlepšenie stability trupu v prevencii bolesti chrbta. Slovak Journal of Health Sciences. Roč. 11, č. 2 (2020), s. 129 – 144.

Publikácia 8_str 129-144

 

Publikácia 9:

Maixnerova E., Javurek F., Neumannova K., Zemkova E., Durinová E., Šimonová M., Janura M ., Existuje vzťah mezi vadným držením těla  bolestí bederní páteře u dospělých ?.,
Slovak Journal of Health Sciences. – Roč. 12, č. 1 (2021), s. 45-57

Publikácia 9

 

Publikácia 10:
Zemkova E., Durinová E., Ďubera A., Horníková H., Chochol J.,  Janura M .,  Koišová J., Svoboda Z., Šimonová M., Zapletalová L., Metodologický prístup k posudzovaniu stability postoja
Slovak Journal of Health Sciences. – Roč. 12, č. 1 (2021), s. 17-34

Publikácia 10

 

Publikácia 11:
Zemkova E., Durinová E., Ďubera A., Horníková H., Chochol J.,  Janura M .,  Koišová J., Svoboda Z., Šimonová M., Zapletalová L.
The Relationship between Reactive Balance Control and Back and Hamstring Strength in Physiotherapists with Non-Specific Back Pain: Protocol for a Cross-Sectional Study, Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(11), 5578
Citation: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5578

Publikácia 11

 

Publikácia 12:
Zemkova E.,  Zapletalová L. Back Problems: Pros and Cons of Core Strengthening Exercises as a Part of Athlete Training, Training,  Int. J.
Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5400.
Citation: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5400

Publikácia 12

 

Publikácia 13:
Funkčná diagnostika v prevencii a rehabilitácii bolesti chrbta

Publikácia 13

 

Publikácia 14:
Chochol, J.; Džubera, A.; Illéš, R. Vertebral Pain in Acute COVID-19 – Cases Reports. Appl. Sci. 202111, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx

Publikácia 14

 

Publikácia 15:
Erika Zemková, Eva Durinová , Andrej Džubera , Henrieta Horníková , Juraj Chochol, Jana Koišová, Michaela Šimonová and Ludmila Zapletalová
The Relationship between Reactive Balance Control and Back and Hamstring Strength in Physiotherapists with Non-Specific Back Pain: Protocol for a Cross-Sectional Study

Publikácia 15

 

Publikácia 16:
Erika Zemková and Ludmila Zapletalová
Back Problems: Pros and Cons of Core Strengthening Exercises as a Part of Athlete Training

Publikácia 16