ADELI Medical Center, Piešťany

Adeli je medzinárodné rehabilitačné zariadenie, ktoré od roku 2004 pôsobí v Piešťanoch. Poskytuje intenzívny a individuálny liečebný program, ktorý mimoriadne dobre vplýva na neurologické ochorenia pohybu (detská mozgová obrna u detí aj dospelých, úrazy mozgu a hlavy, mozgové príhody). Adeli terapia je naozaj jedinečná – jej základom je cvičenie v špeciálne upravenom obleku, ktorý má svoj základ v kozmickej medicíne. V spojení s novými poznatkami o ľudskom centrálnom nervovom systéme a výrazne zvyšuje terapeutický účinok neurofyziologických cvičení na poškodený centrálny nervový systém. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku rehabilitácie pracuje s každým pacientom jeho individuálna skupina, skladajúca sa z 5-ich až 6-ich terapeutov. Liečba trvá denne 5-6 hodín a pozostáva z rôznych terapií, ktoré majú podiel na celkovej účinnosti. Rehabilitácia v Adeli obleku je doplnená ďalšími terapiami ako bahenné zábaly, liečba kyslíkom, manuálna terapia, kryoterapia, logopédia, liečebná a reflexná masáž, laseropunktúra, ktoré umocňujú učinok cvičenia.

Cieľom  Adelineurorehabilitácia je podporiť schopnosť chodiť, zlepšiť hrubú a jemnú motoriku, rečové a kognitívne schopnosti, starostlivosť o seba samého. U dospelých pacientov ide o zvýšenie kvality života a samostatnosti. Snahou je tiež dosiahnuť nezávislosť od rodinných príslušníkov a v ideálnom prípade opätovné začlenenie do pracovného života.


Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Ústav bol založený v roku 1952 ako samostatné zdravotnícke zariadenie zamerané na výskumnú činnosť v zdravotníctve. Neskôr sa prebudoval na zariadenie klinického charakteru, od 1. marca 1953 ako detašované pracovisko Výzkumného ústavu chorob revmatickych v Prahe – pobočka Piešťany.

V roku 1964 bol Ministerstvom zdravotníctva SSR zriadený Výskumný ústav reumatických chorôb. V roku 2001 bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb na báze verejnoprospešnej neziskovej organizácie. Od 1. júna 2002 premenovaný na Národný ústav reumatických chorôb Piešťany.

Ústav sa zameriava na špecializovanú ústavnú liečbu všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania, Ďalej poskytuje  ambulantnú starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska. Vykonáva konziliárnu činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska (štátnych aj neštátnych reumatológov v sieti). Zároveň realizuje výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EU). Medzi ďalšie činnosti patrí vypracovávanie a zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe. Podieľa sa na výchove vedeckých pracovníkov, zabezpečuje postgraduálnu výučbu reumatológie (SZU) a pregraduálnu výučbu reumatológie na vysokých školách.


Orto-protetika, s.r.o., Martin

Orto-protetika, s.r.o., Martin je jedno z největších a nejmodernějších zdravotnických zařízení svého druhu na Slovensku. Zabývá se výrobou zdravotnických ortopedických, protetických a sportovních pomůcek na míru, včetně jejich zkoušek a aplikace.

Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, ve kterém se klientům věnuje tým specialistů s dlouholetou praxí v ortopedické protetice. Pro možnost komplexního přístupu probíhá péče o klienty v úzké spolupráci s ortopedicko-traumatologickými, chirurgickými, neurochirurgickými, fyzioterapeutickými a rehabilitačními ambulancemi, odděleními a klinikami.


ING corporation, s.r.o., Frýdek-Místek

ING corporation, spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a v současné době patří ve svém oboru k největším a nejmodernějším pracovištím v České republice. Její činnost se zaměřuje na oblast ortopedické protetiky, zejména na vývoj a výrobu ortopedických pomůcek, dílů a polotovarů. Do výrobního sortimentu jsou zařazena také diagnostická a výrobní zařízení pro ortotiku a protetiku.

Výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který je zaměřen na aplikaci moderních technologií, materiálů a postupů, jsou aplikovány ve výrobní i klinické praxi. 

Firma je výhradním zástupcem islandské firmy Ossur, německé firmy Fior & Gentz, německé firmy BEIL a skotské firmy North Sea Plastics.


AVICA, zdravotnické zařízení, s.r.o., Ostrava

Zdravotnické zařízení AVICA zahájilo svou činnost v březnu 1993. Zařízení obsahuje několik ambulancí, ve kterých je zajišťována všestranná péče o klienty. Neurologická ambulance poskytuje pacientům komplexní neurologické vyšetření a zaměřuje se mj. na léčbu pacientů s vertebrogenními potížemi (bolestmi zad), bolestmi hlavy, migrénou, epilepsií, stavy po cévních mozkových příhodách. Náplní práce ortopedické ambulance je diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu způsobených onemocněním nebo úrazem. Ve fyzioterapeutické ambulanci je řešena především léčba postižení pohybového aparátu způsobených dlouhodobým přetěžováním, úrazem, nervosvalovým onemocněním či operačním výkonem.


Centrum rehabilitační péče s.r.o., Buhumín

Centrum rehabilitační péče, které vzniklo v roce 1993, poskytuje komplexní fyzioterapii dětem i dospělým. Jeho cílem je pacienta nejen léčit, ale také ho přimět k aktivní péči o vlastní zdraví.

Zařízení se zabývá terapií akutních i chronických stavů. Péče o klienty je prováděna v oblasti neurologie (stavy po cévní mozkové příhodě, stavy po traumatech nervové soustavy, roztroušená skleróza, zánětlivá onemocnění, centrální i periferní parézy…), ortopedie (artróza, stav po výměně kloubu, skoliózy vrozené i získané, onemocnění šlach, kloubní nestability…), chirurgie, pediatrie (DMO, centrální koordinační porucha, vadné držení těla, plochonoží…), traumatologie, rehabilitace (funkční poruchy pohybového aparátu, poruchy stability periferních i pletencových kloubů, terapie hlubokého stabilizačního systému), urologie, gynekologie a revmatologie.