Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V roce 2017 studovalo na jejich osmi fakultách ve 274 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 20 395 studentů. 

Univerzita Palackého se profiluje jako moderní „research“ univerzita, která spolupracuje s řadou partnerských univerzit v ČR i v zahraničí. Intenzivně podporuje internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí. Univerzita Palackého disponuje kvalitním zázemím pro své studenty a zaměstnance jak v oblasti výuky, tak i v oblasti vědy výzkumu. Moderní laboratoře umožňují v mnoha oblastech dosažení výsledků, které jsou srovnatelné se špičkovými evropskými i světovými pracovišti. 

Fakulta tělesné kultury UP zahájila činnost 1. ledna 1991. V současnosti ji tvoří osm pracovišť: Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Katedra fyzioterapie, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Katedra rekreologie, Katedra společenských věd v kinantropologii a Katedra sportu, dále pak Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO. 

Fakulta tělesné kultury UP se řadí mezi špičková vědecká pracoviště v České republice, která se zaměřují na pohyb člověka a zdravý životní styl. Dlouhodobě je součástí mezinárodního výzkumu v oblasti životního stylu dětí (studie HBSC) a v oblasti určení vlivu zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu (projekt IPEN). V roce 2019 byla otevřena budova Centra kinantropologického výzkumu, která umožňuje realizaci výzkumu v moderně vybavených laboratořích se špičkovými přístroji.